OtČe k tématu Zahraniční politika

Maximálně využít strategického položení ČR. Konec podlézavé politice. Zkoordinovat zahraniční politiku. Zasadíme se o referendum vystoupení z EU.

Z našeho pohledu jsme strategický středoevropský stát, který ale neumí dostatečně využít svého strategického umístění. Nesouhlasíme s podlézavou politikou na tu či onu stranu. Na jednání se zahraničními partnery bychom měli nastupovat jako sebevědomí stát, vědomi si své důležitosti. Pokud se v brzké době EU nezreformuje a nezefektivní, jsme pro vypsání referenda o CZEXITu. Tak jako jsme měli možnost rozhodnout o vstupu do EU, tak bychom měli mít stejnou možnost hlasovat nad setrváním v Unii. Z EU se stala byrokratická chobotnice, která začala sama sebe pojídat a utápět se v nesmyslných nařízeních, zákonech a vyhlášek společně se svými občany. Proto podporujeme spolupráci zemí V4, se kterými máme silné jak kulturní, tak hospodářské vazby. Užší spolupráce této čtveřice států nám může napomoci v silnější vyjednávací pozici vůči partnerům v EU, ale i mimo ni. Jsme pro lepší koordinaci vnější politiky, při které by nemělo docházet k výrazně rozdílným postojům, jako se tomu děje v současné době, kdy hrad zastává jiné zájmy, než prezentuje vládní zahraniční politika. Tento rozkol nás dlouhodobě oslabuje v očích našich zahraničních partnerů.