OtČe k tématu Spravedlnost a stav justice

Justice je základní pojistka demokracie. Pokud přestane fungovat nezávislá justice, stává se z tohoto zřízení totalita nebo monarchie.

Naše justice prokázala v covidové době velkou odvahu a nezávislost. Zejména NSS dal vládě jasně najevo, že ústava a zákony jsou nedotknutelné. Je to jednoznačný důkaz o tom, že justici je nadále nutné garantovat nezávislost na státní moci. Zastáváme úpravu jmenování soudců. Prezident jasně prokázal, že předpoklad morálních hodnot tohoto úřadu se rozchází s předpoklady legislativy. Na rozdíl od NSS je nutné reformovat Státní zastupitelství, které je spjato s politickými špičkami. Důležité jsou hlavně změny personální, ale také systémové. Není možné sledovat v přímém přenosu protiprávní jednání ministra zdravotnictví bez zásahu Státního zastupitelství. Je to degradace práva a systému, která vede ke zrodu anarchie v celé zemi.