OtČe k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělání bez šikanózních podmínek. Stop inkluzi ve školství. Zrušit Národní sportovní agenturu. Podpora vědy a výzkumu. Zavedení praktických výuk řemesel na ZŠ.

S ohledem na nedávné špatné zkušenosti s řízením rezortu školství, jasně deklarujeme, že školní vzdělání má být pro všechny, a to bez neopodstatněných a špatně zdůvodněných podmínek. Pokud nemáme průkazná data, která jsou základ pro plošná opatření, tak je nebudeme činit vůbec, případně jen lokálně, na základě vzniklé situace. Nedopustíme, abychom byli opět první v nejdéle zavřených školních zařízeních, a také sportovních a zájmových činností. Dále je nutné zrušit inkluzi zavedenou ve školství. I zde platí, že většina se nemá podřizovat menšině. Nejen že inkluze je nákladné řešení, při nutnosti zaměstnávat asistenty, ale také dochází ke značnému narušení plynulosti výuky žáků, kteří nejsou nijak hendikepováni. Ve sportovní oblasti jsme pro zrušení Národní sportovní agentury a důsledné potírání tzv. bafuňářských praktik, uplatňovaných u sportů, jakými je především fotbal a hokej. Jsme také pro podporu vědy a výzkumu, neboť jen tak máme šanci vyniknout s naší známou českou kreativitou a zapálením.