OtČe k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Kompletní analýzu systému dávek vyplácených státem vč. jejich oprávněnosti a vyplácení. Stavby dalších zahraničních montoven a skladů nejsou přínosem.

Systém vyplácených podpor a dávek je jednou velkou pavučinou a jsou poskytovány z několika institucí. Tento systém je nutné zpřehlednit a zjednodušit. Velké množství výjimek a podmínek není pro občany srozumitelný. Jejich neznalost zvyšuje administrativní zátěž jak pro státní instituce, tak pro občana. Tento systém je potřeba „uklidit“.

Jsme proti pobídkám zahraničním společnostem, které budují montovny a sklady v naší zemi. Tyto pobídky jednoznačně diskriminují české výrobce a dodavatele služeb. Dlouhodobě na pracovním trhu schází pracovníci (15 % zaměstnanosti tvoří cizinci).

Pracovní trh je doslova vysán a je dotován zahraničními pracovníky, což ztěžuje rozvoj malých a středních českých podniků ve všech oborech.