Moravané k tématu Státní finance

Požadujeme zvýšit podíl přímých financí obcím a regionům tak, aby nemusely žebrat o dotace v Praze.

Dnes mají obce zhruba 21% z daňových výnosů, a kraje okolo 8%, což nestačí na žádné smysluplné projekty. Spotřebují to běžné výdaje. My usilujeme o federalizaci ČR a vznik Moravské republiky. Té by mělo zůstávat cca 50% daní z jejího území, obcím 30%, a federálnímu centru pouze cca 20%. Podobná řešení nacházíme v mnoha evropských zemích.

Celostátně drženy mají být jen ty finance, které jsou opravdu celostátní, tedy obrana, zahraniční politika, a pilířové nadregionální projekty. V mnohých zemích Evropy je centrálně spravováno jen 40% daňových výnosů, zatímco v ČR sedí pražští úředníci na zlaté truhle s více než 70% daňových výnosů. Financují z toho neprůhledné projekty, často ovlivněné zahraničními lobbisty. Další otázkou je vyvádění zisků firem do zahraničí. Pokud někdo u nás požívá práva využívat naši pracovní sílu, náš prostor a naše životní prostředí, pak by měl z toho odvádět patřičné finance naší zemi a našim občanům. Místo toho se takovým firmám dávají výhody a dokonce daňové prázdniny, což považujeme za formu vykrádání naší společnosti.