Moravané k tématu Spravedlnost a stav justice

Právo se v ČR odvíjí od finančního postavení jedince nebo subjektu. Právo je vykládáno podobně jako Korán, a výklad zákonů je věcí fantazie soudců.

Je nutné vytvořit jistotou, že když se jedná podle zvyklostí, tak budou i následky podle zvyklostí. V ČR ale žádná pravidla nefungují. Zákony jsou natolik složité, že jim nerozumí ani ten, kdo je sestavil. Respekt k zákonům nemají soudy ani na nejvyšší úrovni, a právo je věc obsahu peněženek souzených osob nebo subjektů. Už samotné napadení volebního zákona v době po vyhlášení voleb ústavním soudem po desítkách let platnosti zákona, je důkazem naprosté absence úcty soudců k občanům.

Absurditu události zvyšuje fakt, že volební zákon napadli lidé, kteří jej kdysi sami sestavovali. Za zavrženíhodnou považujeme protiústavní presumpci viny u žalob se sexuálním kontextem, což je hojně zneužíváno.

Podobně zarážející je i nerovnoprávnost u rozvodových soudů mezi mužem a ženou, kde se přístup k dítěti podobá spíše přístupu k majetku, než k člověku.