Moravané k tématu Kultura

Ministerstvo kultury je reálně jen finančním správcem pražských kulturních zařízení. Požadujeme rovnoprávnost kultury napříč celým státem bez privilegií.

Koncentrace státem financovaných nebo aspoň výrazně spolufinancovaných kulturních subjektů je v Praze výrazně vyšší, než třeba v Brně nebo Ostravě. Národní divadlo v Praze je financováno ministerstvem, zatímco Národní divadlo v Brně z městských peněz. Ať ministerstvo dává všem stejně. Filmová tvorba se naprosto podřizuje pražské klientele, a to jak obsahem, tak jazykově. I ty filmy, které jsou výjimečně natočené v moravském prostředí, jsou povinně dabovány do pražského dialektu.

Výjimky bychom za historii celé kinematografie napočítali na prstech jedné ruky. Vnímáme to jako projev pražské samolibosti. Kulturní formy, které neodpovídají dostatečně pražské formě, musí lidé v regionech většinou financovat ze svého. Pokud je moravská kultura z celostátní české tvorby vytěsněna, pak je to známka toho, že Česká republika nevnímá Moravu jako svou součást, ale jako dobyté území.