Levice k tématu Společnost a kvalita života

Chceme společnost založenou na rovnosti, spolupráci ale i volnosti. Pravidla ať zajišťují prostor svobodnému rozhodování a nevnucují lidem životní styl.

Naší vizí je společnost založená na demokracii rovnosti, svobodě a solidaritě, nikoliv na honbě za vlastním prospěchem na úkor druhých. Každý má mít možnost nejen uspokojit své základní potřeby, ale i plně se v životě realizovat a zařídit si ho podle svého.

Chceme směřovat k tomu, aby podniky, domy atd. sloužily především těm, kteří v nich žijí, pracují v nich nebo využívají jejich služby, nikoliv podnikatelům, pro které jsou jen zdrojem příjmů. Jako akutní to vidíme zejména na trhu s bydlením.

Rodinnou politiku chceme nastavit tak, aby rodiče měli možnost skloubit rodinný a pracovní život způsobem, jaký si sami určí, a podle vlastního uvážení si výdělečnou práci a péči o rodinu rozdělit mezi sebou. Pravidla jim to mají usnadňovat a umožňovat svobodnou volbu, nikoliv tlačit lidi do určitých rolí (muže do výdělečné práce, ženy do starosti o domácnost). Důležitá je proto platová rovnost.

Odmítáme, aby lidem diktovala způsob života vládnoucí menšina, stejně tak odmítáme, aby většina diktovala život menšině, s výjimkou případů, kdy by docházelo k újmě nebo k omezení svobody druhých. Dodržování vlastních tradic ať je jak pro většinu, tak pro menšiny dobrovolné.