Levice k tématu Obrana a bezpečnost

Chceme ozbrojené síly udržované za výhradně obrannými účely. Nepřejeme si jejich účast na zahraničních intervencích.

Zárukou bezpečného života, nejen v ČR, je mírové mezinárodní uspořádání založené na respektu k základním lidským právům, vtěleným zejména do základních dokumentů OSN.

Ozbrojené síly mají mít v první řadě účel obranný, ať už při čelení přírodním pohromám nebo v případných bojových operacích. Pouze obranný charakter musí mít i kolektivní mezinárodní dohody. Za takovou nepovažujeme NATO, z něhož chceme vystoupit. Základem nového systému kolektivní bezpečnosti by mohla být OBSE. Odmítáme navyšování výdajů na zbrojení na 2 procenta HDP.

Odmítáme západní „humanitární“ vojenské intervence. Jsou pokrytecké a situaci na místě zpravidla zhoršují. Armáda ČR by se na takových akcí, jakými byly ty v Afghánistánu a Iráku, neměla účastnit.

Chceme stažení našich jednotek ze zahraničních misí, pokud nebyly schváleny OSN.
Chceme zastavení prodeje zbraní vládám a hnutím ve válečných a rizikových oblastech a těm, kteří porušují lidská práva.

Je třeba dbát na loajalitu příslušníků ozbrojených sil k demokratickému zřízení a k výše popsaným principům.