MZH k tématu Školství, sport, věda a mládež

Problematika vzdělávání, sportu, vědy a mládeže patří především do samosprávné kompetence našich zemí. Zrušme malý státní znak.

Cílem vzdělávání má být kvalitní všeobecné vzdělávání, zejména rozvoj kritického myšlení, které zajistí konkurenceschopnost i schopnost orientace našich dětí na budoucím trhu práce a v globalizovaném světě. Cílem výuky nemá být nacionalizace a čechizace našich dětí od útlého věku, ve vyučování musí být vyrovnaný prostor pro výuku o našich zemích, státu, Evropské unii i světových reáliích. Především výuka historie by neměla být zatížena českým jazykově-etnickým národovectvím a jeho novodobými nacionalistickými mýty. Je potřeba racionalizovat rámcové vzdělávací programy, musí být zachována autonomie škol při tvorbě školních vzdělávacích programů.

V souvislosti s celou ČR využívejme velký státní znak; český lev na Moravě vzbuzuje zbytečné kontroverze a vyvolává úvahy o nepřirozené čechizaci Moravy za státní peníze; v souvislosti s konkrétními zeměmi se vraťme k zemským symbolům. Reprezentanti státu by měli nosit státní symboly, jak ukládá zákon O státních symbolech České republiky (velký státní znak), nikoli jejich karikatury či historické repliky dle rozhodnutí jednotlivých sportovních svazů (hokej – karikatura lva s pukem v tlamě, fotbal – lev v rytířském štítu atd.).