PŘÍSAHA k tématu Průmysl a obchod

Daňová stabilita. Podpora českého průmyslu a zemědělství. Stejné podnikatelské prostředí pro malé a velké firmy. Dohled nad cenami energií.

Přísaha bude prosazovat pravidlo ŽÁDNÉ DAŇOVÉ EXPERIMENTY A ZVYŠOVÁNÍ DANÍ MINIMÁLNĚ DO KONCE ROKU 2022. Nebudeme zvyšovat ani daň z příjmu fyzických osob, budeme požadovat její ponechání na úrovni 15 %. Nebudeme zvyšovat ani daně z příjmu právnických osob.

Budeme bojovat proti daňovým rájům. K tomu místo zavedení digitální daně, která je polovičaté řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy.

Zvýšíme podporu domácím výrobcům. Chceme co nejvíce zajistit srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby ty staré členské země nebyly zvýhodňovány.

Ceny energií nejsou podrobené dostatečnému dohledu. Naší hlavní zásadou v oblasti energií je soběstačnost a spolehlivost. Všechna síťová odvětví podrobíme dohledu jednoho regulátora, čímž zajistíme garanci skutečného dohledu na cenu a tlak na velkého hráče.

Říkáme ANO jaderné energetice a vyváženému energetickému mixu, tak aby Česká republika byla energeticky soběstačná.