PŘÍSAHA k tématu Společnost a kvalita života

Nechceme zvyšovat věk odchodu do důchodu. Dorovnáme nízké důchody žen. Snížíme náklady státní administrativy, výdaje ministerstev seškrtáme diferencovaně.

Více než 30 let nám politici dluží reformu důchodů. Už není možné prodlužovat věk odchodu do důchodu. Je potřeba napravit dlouhodobou nespravedlnost, narovnat výši důchodu u žen a rovněž seniorů, kteří tvrdě pracovali, ale za nízkou mzdu.

Stát má stále větší požadavky na daňové poplatníky, ale neřeší, že neustále utíkají peníze na předražené nákupy a zbytečnou administrativu. Proto snížíme náklady státní administrativy, zbytné výdaje ministerstev lze seškrtat diferencovaně ve výši až desítek procent. Elektronický stát může výhledově ušetřit stovky milionů na moderních digitálních úřadech.

Stát nesmí přestat investovat. Jsme proti snižování investic, které se dlouhodobě vyplatí, především do infrastruktury, zdravotnictví, vzdělání a digitalizace státní správy.

Je nezbytné provést inventuru všech vládních výdajů a je potřeba sledovat jejich efektivitu. Tvrdě bojovat s korupcí, která vládní výdaje prodražuje. Příjmy státu mohou být vyšší při rychlejším odhalování podvodů a zlepšení výběru daní z transferových cen a nadnárodních společností.