PŘÍSAHA k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dokončení dálniční sítě, investice do potřebné stavby obchvatů, maximální urychlení strategických staveb, zásadní zlepšení údržby silnic, dálnic a železnic.

Plně podpoříme investice do rozvoje regionů, kvalitních silnic, dálnic, železnic. Jsme pro stavby potřebných obchvatů měst a obcí a maximální urychlení výstavby strategických staveb. Prosadíme zásadní zlepšení údržby silnic, dálnic a železnic. Současně prosadíme pravidlo povinného zajištění příspěvku z rozpočtu na údržbu dopravních staveb.

Zasadíme se o to, aby byly dokončeny úseky s napojením na evropské sítě TEN-T. Tam, kde není platné územní rozhodnutí, připravíme variantní řešení.

Předložíme zákon o dopravních liniových stavbách, jehož cílem je zjednodušení procesu administrativního vyřízení stavebního povolení liniových staveb. A to včetně posouzení vlivu stavby na životní prostředí a výkupu dotčených pozemků.

Pro efektivní zajištění výstavby a hospodárnosti vytvoříme státní investorskou společnost Stavba silnic a dálnic. Do ní postupně převedeme aktivity současné příspěvkové organizace ŘSD. Dojde ke zrychlení procesů, větší efektivitě a díky tomu úspoře nákladů.

Požadujeme převedení databází občanů a vozidel včetně centrálního registru vozidel pod stát. Chceme zákonný a hospodárný provoz. Pod správou státu musí být i všechny ostatní databáze a registry resortu dopravy.