Zelení k tématu Zemědělství a životní prostředí

Ochrana živé přírody a čisté vody i vzduchu je naší prioritou. Zastropujeme zemědělské dotace, uhlí necháme pod zemí, podpoříme obnovitelné zdroje energie.

Změna klimatu je nejzávažnější problém současnosti a Česko musí v jeho řešení zásadně přidat. Je to nejen náš závazek budoucím generacím, ale také obrovská příležitost pro dnešek. Modernizace průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, odpadového hospodářství a dalších důležitých odvětví přinese nová pracovní místa, zvýší kvalitu života a umožní ze změn profitovat i obyčejným lidem.

Budeme důsledně chránit krajinu a vodní toky a dáme více prostoru divoké přírodě. Posvítíme si na ekologickou kriminalitu a nelegální činnost v chráněných oblastech. Zastropujeme zemědělské dotace a podpoříme farmáře, kteří hospodaří šetrně. Zakážeme chov zvířat pro kožešinu. Zasadíme se o to, aby uhlí zůstalo pod zemí a rekultivujeme těžbou zničenou krajinu. Omezíme světelný smog, zábavní pyrotechniku i billboardy u silnic. Skládky využitelného odpadu zakážeme v roce 2026, podpoříme cirkulární ekonomiku a udržitelné odpadové hospodářství, včetně zálohování obalů (např. PET lahví).