Zelení k tématu Společnost a kvalita života

Pro kvalitu života v ČR je zásadní především zmírnění efektů klimatické krize a odstraňování nerovností ve společnosti.

Zastavení klimatické krize i odstraňování nerovností může Česko jako země chytrých, pracovitých a solidárních lidí zvládnout. A pokud to uděláme, zlepšíme tím životy jak teď, tak pro naše děti, vnuky a další generace. Chceme efektivní stát s jasnou vizí pro zelenou transformaci ekonomiky. Chytrá pravidla, která motivují k udržitelnosti a sociální odpovědnosti, stejně jako podněcují inovace. Neregulované trhy mohou hodně uškodit. Jasným nastavením pravidel chceme směrovat hospodářství směrem k nízkouhlíkové ekonomice s vysokými sociálními standardy. Chceme, aby moderní města a obce dokázaly zajistit odpovídající a cenově dostupné bydlení všem skupinám obyvatel. Růst sám o sobě nesmí být cílem, pro kvalitní život se musíme zaměřit i na jiné hodnoty než jen HDP – například čisté životní prostředí, psychické i fyzické zdraví, funkční komunity či důvěra v demokratické instituce.