Trikolora k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Zrychlíme výstavbu dálnic, změníme legislativu a omezíme obstrukce ekologických aktivistů. Zabráníme diktátu EU a zákazu prodeje aut se spalovacím motorem.

Akcelerujeme rozvoj dopravní infrastruktury jako základního předpokladu pro socioekonomický rozvoj ČR.

Zásadním způsobem navýšíme objem investic do modernizace a rozvoje dopravní infrastruktury v České republice, což povede k dokončení prioritní sítě dálnic i k započetí výstavby tratí vysokorychlostní železnice v souladu s hlavními cíli transevropské sítě TEN-T.

Navrhneme speciální ústavní zákon, kterým se výrazně zrychlí tempo přípravy a výstavby strategické dopravní infrastruktury státu. Změníme stavební legislativu tak, aby nemohlo nedocházet k účelovým obstrukcím v průběhu stavebně-správních řízení ze strany ekologických aktivistů-jednotlivců.

Zrušíme ekologickou daň při prodeji starších osobních automobilů. Zabráníme bruselským byrokratům v tom, aby nám pod pláštěm boje za lepší životní prostředí vnucovali šílená regulační opatření (Green Deal), na jejichž základě pak dochází k zákazu výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory.

Z koncepčního pohledu chceme prosazovat model regionalizace výroby a spotřeby. Tato cesta reálně sníží objem přepravy jako takové, čímž dojde k faktickému snížení produkovaných emisí CO2 v dopravě.