SPD k tématu Zemědělství a životní prostředí

Dotace EU poškozují naše zemědělce a farmáře. Chceme naše kvalitní potraviny za přiměřené ceny. Zdravý rozum, a nikoliv zelená politika EU, tzv. „Green Deal“.

Chceme všem obyvatelům venkova, a zejména zemědělcům, vrátit prestiž živitelů národa a správců naší kulturní krajiny. Všichni zemědělci a farmáři musejí mít příležitost uplatnit svoji produkci na domácím trhu. Chceme aktivně čelit úpadku venkova, který postihuje většinu Evropy. Podmínkou je pracovní uplatnění obyvatel s perspektivou pro mladou generaci tak, aby dosahovali solidních výdělků a měli zajištěné potřebné služby. Chceme úrodnou, dobře obhospodařovanou, udržovanou krajinu přátelskou k lidem. Bez dotací, nesmyslných experimentů a omezení, které prosazuje Evropská komise bez ohledu na důsledky. To v konečném důsledku vede k podstatnému snížení produkce a příjmů zemědělců a zvýšení cen a dovozů produkce pochybné kvality. Rozhodně odmítáme zastropování zemědělských dotací a další znevýhodňování oproti západoevropské konkurenci podle návrhu Evropského parlamentu, které vedou k dalšímu snižování domácí produkce, soběstačnosti a zvyšování závislosti na dovozu. Odmítáme zelenou politiku EU v rámci tzv. „Green Deal“ (zelený úděl) a nulovou uhlíkovou stopu. Ochranu našeho životního prostředí považujeme za velmi důležitou, ale při zachování zdravého a pragmatického přístupu.