SPD k tématu Kultura

Státní politika musí preferovat domácí kulturní tvorbu. Větší podpora cestovního ruchu. Zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávních médií.

Odmítáme multikulturalismus – nebudeme z prostředků českých daňových poplatníků podporovat kulturní a společenské aktivity zaměřené na prezentaci kultury mimo náš civilizační okruh, kterým je náš způsob života a naše chápání demokracie zcela cizí. Naše hudba, výtvarné umění, divadelnictví, loutkoherectví a film mají ve světě velké jméno, ale zároveň není dostatečně využívaný tento ekonomický potenciál v rámci podpory jejich exportu do zahraničí. Kultura a historické kulturní dědictví je lákadlem na zahraniční turisty a tím i výrazným zdrojem značných příjmů do rozpočtů státu, krajů a obcí. Proto budeme podporovat Česká centra v zahraničí, která prezentují zejména naši kulturu formou koncertů a výstav a udržují kontakty s našimi krajany, Českou centrálu cestovního ruchu Czech Tourism, jako státní agenturu pro podporu cestovního ruchu, jejíž cílem je prezentace ČR v zahraničí jako atraktivní destinace s cílem přitahovat zahraniční turisty do České republiky. Prosadíme zrušení koncesionářských poplatků veřejnoprávním médiím a změnu jejich fungování. Veřejnoprávní média musí vykonávat veřejnou službu v zájmu občanů země, a ne ideologickou propagaci v zájmu elit EU.