SPD k tématu Školství, sport, věda a mládež

Školství musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Podpora kvalitního vzdělávacího systému, vědy a výzkumu. A stop současné inkluzi.

Školství obecně musí vychovávat k vlastenectví a tradičním rodinným hodnotám. Odmítáme genderismus a novodobý neomarxismus. Systém vzdělání, vědy a výzkumu musí vytvářet předpoklady pro úspěšné pracovní a osobní uplatnění občana naší země. Školy musí respektovat práva dětí, zájem rodičů, ale také vytvářet řád a systém, který umožní dosáhnout dobrých výsledků. Potřebujeme získat do školství kvalitní pedagogické pracovníky. Motivovat je musí odpovídající plat a smysl jejich práce. Jsme proti školnému na veřejných vysokých školách. Financovat by měl stát takové obory a kapacity na VŠ, které potřebuje Česká republika. Ze školství je třeba odstranit vliv neziskových organizací s politickým programem, které zde provádí jednostrannou ideologizaci vzdělávacích programů. Odejmutím sportu z resortu školství a zřízením Národní sportovní agentury (NSA) se sport a jeho financování zcela vymklo sněmovní kontrole. Chceme proto zrušit NSA jako naprosto zbytečný a nákladný státní úřad, který je navíc zcela netransparentní. Organizované sportovní aktivity pro děti a mládež musí být dostupné všem bez rozdílu a podporované státem. Odmítáme současný systém společného vzdělávání (inkluze).