SPD k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Dostupné bydlení pro mladé pracující rodiny. Spravedlivé důchody pro pracující občany a zdravotně postižené. Konec neadresných sociálních dávek nepřizpůsobivým.

Podporujeme všechny slušné a pracující lidi, rodiny s dětmi a jejich podpora ze strany státu musí být skutečně výrazná a motivující. Stát musí zajistit dostupné bydlení, práci a výchovu dětí pro rodiny. Prosazujeme zvyšování důchodů všem o stejnou částku, nikoliv procentuálně. Odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu. Navrhujeme pro občany splňující podmínky věku a délky odpracovaných let, zavést pravidelně zvyšovaný minimální starobní důchod ve výši minimální mzdy jakožto základní složku penze. Nad tuto částku se výše starobního důchodu bude určovat zásluhově, na základě předchozích pracovních příjmů a doby odvádění důchodového pojištění. V rámci důchodového systému chceme ocenit řádnou výchovu dětí, a proto podpoříme zvýšení důchodů ženám za každé vychované dítě. Sociální systém nesmí být zneužíván lidmi, kteří odmítají práci nebo porušují zákony. Prosadíme zásadní reformu systému sociálních dávek s cílem ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Současný systém podporuje parazitický způsob života občanů, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a nejsou ochotni se přizpůsobit právnímu systému země.