SPD k tématu Obrana a bezpečnost

Změna koncepce a organizační struktury armády. Ochrana vlastních hranic před ilegální migrací, která ohrožuje bezpečnost našich občanů.

Strategické obranné dokumenty (Bezpečnostní strategie a Obranná strategie ČR) podrobíme podrobné revizi. Na základě této revize budou nově definovány úkoly pro armádu, podle kterých navrhneme úpravu střednědobého plánování a Koncepce výstavby Armády ČR (KVAČR). Armáda ČR technicky dlouhodobě stárne a potřebné strategické a významné akvizice se odsouvají anebo ruší. Navrhneme legislativní změny s cílem urychlení procesu pořizování vojenského materiálu a služeb a zároveň maximální transparentnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Podpoříme modernizaci technického vybavení Armády ČR s prioritou maximálního využití domácího potenciálu obranného průmyslu. Rozpočet Ministerstva obrany prioritně nevychází z reálných potřeb armády, a hlavně z potřeb obrany státu, ale již léta odráží potřeby zajišťování zahraničních operací. Výše rozpočtu musí být v souladu s dopředu připravenými strategickými a významnými akvizičními projekty. Kategoricky odmítáme existující úpravy uprchlických kvót ze strany EU. Budeme navrhovat jiný systém řešení založený na bázi zajištění bezpečnosti našich vlastních hranic. Nulová tolerance ilegální imigrace a důsledná návratová politika!