UHAVEL k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracie není anarchie a zažíváme její postupné omezování; lidé musí mít šanci vyjádřit se k tématům, která se jich bezprostředně týkají 

V současné době demokracie v České republice upadá. Je samozřejmé, že absolutní demokracie nemůže existovat, ale měli bychom se snažit tomuto ideálu přiblížit. Pokud by tento úpadek měl v ČR pokračovat, hrozí přeměna toho malého zbytku demokracie, co tu máme, v anarchii. To si jistě nikdo nepřeje.

Čím dál více příkazů, nařízení a zákazů, mnohdy převzatých z EU, vedou k nespokojenosti a odchodu lidí z naší krásné země do zahraničí. Nejenže tím ztrácíme mnoho pracovitých a inteligentních lidí, ale vytváříme tím prostor pro různé skupiny, které nutně nemusí mít zájem o blaho naší země. Proto chce naše Unie H.A.V.E.L.17 bojovat za to, aby se nám demokracie vrátila v takové míře, že se nám bude zase dobře dýchat jako před lety po sametové revoluci.

Důležitá rozhodnutí týkající se většiny národa by měla být důsledně diskutována s občany a umožnit jim se k nim vyjádřit. Věříme, že hlas lidu je důležitou součástí toho typu demokracie, kterou si pro tuto zemi představujeme.