UHAVEL k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Přesun větší části zodpov. na místní úroveň; podporovat lokální řešení; rozumně využívat dotace z EU, ale usilovat o jejich postupné zrušení 

Historie ukazuje, že nejefektivnější politika se dělá na lokální úrovni, kde se lidé osobně znají, a tak je zde menší prostor pro podvody a další nečestná jednání. Stejně tak příklady ze zahraničí ukazují, že je účinnější, když o financích má větší rozhodovací sílu obec/město, kde se daně vybraly, než aby se vše přerozdělovalo na krajské či státní úrovni. Věříme, že přesun větší části pravomocí na nižší územní celky významně pomůže jejich rozvoji a sníží potenciál pro korupci.

S tím souvisí i přerozdělování peněz z EU. Ačkoliv je lokální finanční řešení preferováno, nebráníme se dotacím z EU pro místní podporu zaměstnanosti a rekvalifikaci zaměstnanců. Nicméně i ty by měly být celkově omezeny a dobře kontrolovány, protože každé přerozdělování peněz s sebou nese nebezpečí korupce. Obecně je ale potřeba usilovat o zrušení dotací z EU do oborů, kde omezují volnou soutěž, jako je například průmysl a zemědělství, a zprůhlednění dotací do vědy, výzkumu a sociálních oblastí.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Nováček, Adámek, Sehnal, Mach a Šedivý o dotacích a daních