UHAVEL k tématu Kultura

Zjednodušení systému dotací nebo jejich zrušení; zprůhlednění finančních toků; podpora rozvoje kultury 

Podle našeho názoru plyne do kultury slušné množství financí, ale bohužel tyto nejsou správně rozdělovány. Proto navrhujeme zprůhlednění rozdělování, které minimalizuje finanční ztráty způsobené různými manipulacemi a podvody. Je zapotřebí větší kontroly při rozdělování financí pro obnovu kulturních památek, zlepšení kvality knihoven, muzeí a v neposlední řadě rovným dílem podpořit divadla, ať už velká, či malá.