UHAVEL k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Rozvoj infrastruktury silnic, dálnic a železnic; využití všech typů dopravy; mýtné ano, ale musí jít zpět do dopravy – infrastruktura a MHD 

Ve veřejné dopravě lze zkvalitnit kulturu cestování tím, že se bude pravidelně obnovovat vozový park a využívat nejmodernějších technologií. Tímto se i výrazně zvýší bezpečnost cestujících. Je potřeba zefektivnit systém hromadné dopravy ve velkých městech a lépe ji integrovat s dopravou v kraji. Kontrola licencí soukromých dopravců, vyžadování plnění uzavřených smluv a lepší koordinace služeb mezi soukromými a státními dopravci zlepší dopravní obslužnost všech regionů. Zvyšování prestiže a ohodnocení zaměstnanců v dopravě může pomoci k navýšení počtu zaměstnanců, zejména řidičů.

Ze strategického hlediska je nutné urychlit stavební řízení a minimalizovat byrokracii u důležitých komunikací, zejména sítě dálnic a silnic pro motorová vozidla a vlakových rychlostních koridorů. Jsme pro zvýšení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy a zavedení mýtného za vjezd do velkých měst, které ale musí být podpořeno výstavbou záchytných parkovišť a propojením s městskou hromadnou dopravou.