ŘN-VU k tématu Zdravotnictví

Nesmí být pouhým byznysem. Ukončení systému mnoha pojišťoven. Zlepšení pozice pacienta. Vyřešení odměňování zdravotníků a lékařů 

Je nutné zastavit problém, a to snahu některých dodavatelů z oblasti farmacie, služeb, materiálu a technologií o maximální zisk. Tyto prostředky využít při řešení ekonomického uznání zdravotnického a lékařského personálu. Je nutné zajistit finanční odměňování na úrovni vysokého evropského standardu, kterému odpovídá i úroveň našeho zdravotnictví. V systému zlepšit samotnou pozici pacienta, a to v oblasti informovanosti a rozhodovací samostatnosti. Prosazujeme zdravotnictví postavené na principu jedné státní veřejnoprávní pojišťovny s přesně stanovenou specifikací úhrad výkonů a doprovodných služeb, a to tak, aby byla zachována, popřípadě dobudována, komplexní kvalitní zdravotní péče pro všechny občany. Musí být zaveden vysoký stupeň solidarity pro výjimečné choroby především u pediatrických pacientů. Dále musí být umožněna činnost komerčních pojišťoven pro možnost připojištění občanů pro výkon nadstandardní péče jak v oblasti samotných služeb, tak nestandardních zákroků.