Svobodní k tématu Zahraniční politika

Chceme Evropu, kde spolu státy dobrovolně a bez byrokracie spolupracují a jejich občané volně cestují. Chceme udržovat západní orientaci ČR 

Chceme udržovat západní a transatlantickou orientaci ČR. Jsme obezřetní k dalším mocnostem, jako např. Čína nebo Rusko, nicméně i zde je důležité udržovat funkční vztahy a obchod, které jsou prevencí vojenských konfliktů, a spolupracovat ve světovém boji proti terorismu. Selhávání EU nesmí vést ke zvýšení vlivu Ruska ve střední Evropě.

Uděláme z Evropy prostor, kde spolu státy dobrovolně a bez byrokracie spolupracují, obchodují a jejich občané volně cestují. Evropa je ochromena nefunkčností Evropské unie, která se stala byrokratickým molochem. Orgány EU nejsou demokratické a nelze je kontrolovat. Proto uspořádáme referendum o EU.

Vytvoříme příznivé prostředí pro zahraniční obchod českých firem. Vidíme velké rezervy v obchodu s USA, s Izraelem, se státy Latinské Ameriky, s Indií, s Austrálií a s některými státy afrického kontinentu (JAR, případně Egypt). Vláda musí usilovat o vytvoření právního rámce, který firmám garantuje oboustrannou vymahatelnost smluvních závazků.

Video Politické spektrum - Volby 2017
video

Mach o EU

Mach o EU

Adámek, Mach, Sehnal, Nováček a Šedivý o neutralitě, NATO, EU a euru