STAN k tématu Zahraniční politika

Patříme na západ, musíme být aktivními členy EU, NATO i OSN a špičkovou diplomacií daleko lépe prosazovat naše zájmy 

Musíme mít jednoznačně formulovanou zahraničněpolitickou orientaci, ukotvenou politicky a hospodářsky v EU, vojensky v NATO, hodnotově na Západě a z hlediska globální odpovědnosti v OSN. Musíme být aktivnějšími členy mezinárodního společenství a v mezinárodních organizacích daleko výrazněji prosazovat naše zájmy a důsledně plnit naše závazky. Brusel jsme my, jsme středněvelkou zemí EU, která musí daleko více spoluvytvářet její budoucnost a být ve středu, nikoliv na periferii Evropy.

Smyslem naší politiky nemůže být vícerychlostní Evropa, která EU spíše rozděluje, ale další prohlubování vnitřního trhu EU v souladu s principem subsidiarity a s ohledem na ekonomiku ČR, proces vytváření prostoru bezpečnosti, spravedlnosti a práva pro občany EU, včetně ochrany vnějších hranic. Terorismus a migraci chápeme nikoliv jako příčinu, ale důsledek mezinárodní nestability a jedinou možnou cestou řešení současných problémů i nových hrozeb je užší spolupráce spojenců v euroatlantickém prostoru.

Video Sršeň  o vztazích ČR s Čínou a Ruskem
video

Sršeň o vztazích ČR s Čínou a Ruskem

Sršeň o vztazích ČR s Čínou a Ruskem

Zaorálek, Štěpánek, Ženíšek, Sršeň, Benešík a Kupka o zahraničních vztazích ČR

Benešík, Sršeň a Peksa o směřování EU

Sršeň, Kobza a Filip o směřování EU

Sršeň o referendu ohledně setrvání ČR v EU

Sršeň o uprchlických kvótách

Sršeň o prioritách zahraniční politiky ČR

Kandidáti o krizi v Katalánsku