DV 2016 k tématu Spravedlnost a stav justice

Je nutné usilovat o zkvalitnění a zrychlení soudního rozhodování přijetím legislativních, personálních a technických opatření

Po dlouholetých diskuzích a reformních snahách zůstává i nadále hlavním problémem české justice přílišná délka soudního řízení. Je nutné usilovat o zkvalitnění a zrychlení soudního rozhodování přijetím legislativních, personálních a technických opatření vedoucích ke zvýšení kvality a efektivity české justice. Opětovné nastolení diskuze o zřízení soudcovské samosprávy tak, aby došlo k organizační, personální a rozpočtové nezávislosti soudní moci na moci výkonné (politické). Cestou pro zkvalitnění a zrychlení soudního rozhodování by pak měla být revize podmínek pro jmenování soudcem. Dále pak je nutné nastolit diskuzi o posílení kárné odpovědnosti soudce. Nutným předpokladem pro efektivní soudní rozhodování je též přijetí nové právní úpravy, která by vedla ke zkvalitnění činností soudních znalců. V neposlední řadě je třeba opět otevřít téma efektivity organizace soudnictví ve čtyřstupňové soudní soustavě.