BPI k tématu Státní finance

Udržíme silnou korunu, odmítáme euro. Nebudeme platit dluhy, které jsme nezpůsobili (Řecko), ani další nesmyslné projekty Evropské komise 

Odmítáme intervence ČNB na oslabení koruny, které pomáhá jen několika největším firmám a naopak ochuzuje většinu našich obyvatel. My naopak zavedeme progresivní daň z obratu pro velké korporace.

O korupci nebudeme jen mluvit, ale budeme ji skutečně řešit, protože naši kandidáti se státem neobchodují. Proto zrušíme subvence a dotace poskytované individuálně soukromým podnikatelským subjektům. Zavedení nové regulace podmíníme zrušením dvou současných.

Budeme usilovat o vyrovnaný či přebytkový státní rozpočet. Proto zrušíme 30 % pracovních míst pro státní úředníky a poté zřízení nového úřednického místa podmíníme zrušením dvou současných.

Zrušíme financování politických neziskovek. Po vzoru Maďarska zavedeme zákon, který zpřísní kontrolu vládních úřadů nad nevládními organizacemi finančně podporovanými ze zahraničí. Zavedeme švýcarský model financování armády.