TÉMA

BPI

BPI k tématu Zahraniční politika

Suverenita a bezpečnost se musí stát základním cílem zahraniční politiky. Je nutné zachovat dobré vztahy se všemi velmocemi i našimi sousedy
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:26|

BPI k tématu Společnost a kvalita života

Naše země musí stát na principech: Demokracie, Odpovědnosti, Morálka, Odvaha a Vlastenectví. Chceme vytvořit pro naše občany skutečný DOMOV
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:24|

BPI k tématu Obrana a bezpečnost

Stát má právo i povinnost střežit hranice před vetřelci a nájezdníky. Svobodný stát se svých občanů nebojí, nebere jim legálně držené zbraně
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:23|

BPI k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Neustoupíme diktátu EU, nepřijmeme migrační kvóty, raději se vzdáme všech dotací. Jsou stejně jen pro vyvolené a vytvářejí korupční prostředí
14. 9. 2017Aktualizováno5. 10. 2017, 16:21|
Volby 2017

David Štěpán: Islám představuje hrozbu, kvůli Turecku chceme referendum o NATO

Blok proti islamizaci – Obrana domova požaduje referendum o členství Česka v Severoatlantické alianci kvůli přítomnosti Turecka v tomto vojenském spolku. V Událostech, komentářích to prohlásil předseda uskupení David Štěpán, podle kterého Turecko přestalo být demokratických státem. Výtky vznáší i k islámu, označuje ho za nebezpečí a odmítá myšlenku, že by měl víc verzí – umírněnou nebo radikální.
3. 10. 2017|
Volby 2017

Mach volá po referendu: EU se po brexitu nechytila za nos, naopak chce víc regulovat

Předseda Strany svobodných občanů Petr Mach se před sněmovními volbami vzdal mandátu europoslance. Dospěl k závěru, že Evropská unie je nereformovatelná a chtěl by z ní vystoupit. Podobný názor má i Blok proti islamizaci či Občané 2011. „Evropská unie je hospodářský rozvoj. Desintegrace znamená hospodářský pokles. Bylo by nám hůře,“ oponoval Pavel Sehnal (ODA) v předvolební diskuzi České televize.
30. 9. 2017|

BPI k tématu Stav demokracie v ČR

Demokratický deficit se stále zvětšuje. Po vynuceném podpisu Lisabonské sml. je situace tragická. Začíná se podobat „normalizačnímu režimu“
14. 9. 2017Aktualizováno14. 9. 2017, 19:53|

BPI k tématu Zdravotnictví

Prostředky na dostupnou péči musí být samozřejmostí. Pro naše občany kvalitní zdravotní péči, víčka pro běžence ať sbírají neziskovky
14. 9. 2017Aktualizováno14. 9. 2017, 19:50|

BPI k tématu Spravedlnost a stav justice

Významně zjednodušíme právní systém, který musí být jednoduchý a srozumitelný, teprve tehdy můžeme chtít, aby se lidé právem řídili
14. 9. 2017|

BPI k tématu Zemědělství a životní prostředí

ČR nezvládá zemědělskou politiku. Politika založená na omezování chovu mléčného skotu, jejímž důsledkem je nedostatek másla, je toho důkazem.
14. 9. 2017|

BPI k tématu Státní finance

Udržíme silnou korunu, odmítáme euro. Nebudeme platit dluhy, které jsme nezpůsobili (Řecko), ani další nesmyslné projekty Evropské komise
14. 9. 2017|

BPI k tématu Kultura

Odmítáme falšování historie, likvidaci tradičních symbolů a omezování svobody slova. Jsme hrdí na svoji kulturu a nenecháme ji zničit
14. 9. 2017|

BPI k tématu Průmysl a obchod

ČR se musí vrátit mezi vyspělé průmyslové země. Odmítáme být montovnou Evropy a sloužit jako levná pracovní síla našich německých sousedů
14. 9. 2017|

BPI k tématu Školství, sport, věda a mládež

Vzdělaná, tělesně a duševně zdatná mladá generace je zárukou prosperity státu. Obnovíme kvalit. a náročné vzdělávání na všech stupních výuky
14. 9. 2017|

BPI k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Peníze z našich daní musí sloužit našim dětem a našim seniorům. Nevydáme ani korunu na nelegální migranty a pro osoby práce se štítící
14. 9. 2017|

BPI k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Žádný občan nesmí být trosečníkem na opuštěném ostrově ve vlastní zemi. Dobudujeme kvalitní železniční, silniční i vodní tranzitní sítě
14. 9. 2017|