BPI k tématu Spravedlnost a stav justice

Významně zjednodušíme právní systém, který musí být jednoduchý a srozumitelný, teprve tehdy můžeme chtít, aby se lidé právem řídili

Náš stát v otrockém vleku EU stvořil obludný právní řád, který obsahuje na 15 000 zákonů a násobně tolik dalších předpisů, které regulují náš život na každém kroku a mnohdy nás přímo drtí a staví do role nesvéprávných bytostí.

Je to pocit nespravedlnosti a systém soustavných každodenních křivd, který způsobuje, že lidé přestali věřit ve spravedlnost a před námi stojí úkol tyto křivdy systémovými kroky napravit a obnovit důvěru občana ve stát. Musíme si ale dávat pozor, abychom se neudusili v zákonech, které nám mají zaručit možnost dýchat!

Jsme připraveni na významnou redukci právních předpisů, protože věříme ve svobodného člověka, kterému stát nemusí řídit život. Omezíme trestání lidí a ukládání pokut za drobné přestupky. Výnosy z pokut nesmí být příjmem těch úřadů, které je ukládají, jako je tomu nyní. Nastavíme systém odpovědnosti a snazší odvolatelnosti soudců za nezákonná rozhodnutí.

Odpolitizujeme policii a státní zastupitelství.
Vrátíme do systému spravedlnosti zdravý rozum!