BPI k tématu Zahraniční politika

Suverenita a bezpečnost se musí stát základním cílem zahraniční politiky. Je nutné zachovat dobré vztahy se všemi velmocemi i našimi sousedy

Odmítneme dělení zemí na hodné a zlé podle diktátu EU, ale budeme obchodovat s každým, kdo bude mít zájem o naše výrobky. Budeme usilovat o upevnění vztahů s V4, ne je podkopávat.

Nejsme malou zemí a naše umístění je strategické. Proto je třeba ho využívat ve prospěch našich občanů. Tranzit kamionů i voda z našich řek musí být základem bohatství naší země!

Vynutíme si změnu smluvního uspořádání EU (zrušení Lisabonské smlouvy, odejmutí pravomocí orgánům EU – tedy především Evropské komisi: pravomoci v oblasti suverenity jednotlivých národních států a migrace a zrušení podmínky přijetí eura), protože smlouvy se budou vzhledem k brexitu otevírat. Chtějme opravdu důslednou ochranu vnějších hranic EU, včetně hranic celého schengenského prostoru. Vyžadujme zakotvení hodnotového základu EU jako prostoru s křesťansko-židovskými kořeny. Pokud se tak nestane, zahajme kroky k vystoupení z EU.