BPI k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Žádný občan nesmí být trosečníkem na opuštěném ostrově ve vlastní zemi. Dobudujeme kvalitní železniční, silniční i vodní tranzitní sítě

Autobusová doprava musí sloužit lidem i v té nejmenší obci. Současně se zaměříme na velké investiční projekty. Naše poloha uprostřed Evropy musí být naší výhodou. Urychlíme modernizace D1, vybudování severního obchvatu Prahy a zrealizujeme 80 let starý projekt propojení dálnice D3 od hranice s Rakouskem přes České Budějovice na sever s návazností na D11 přes Hradec Králové do Polska a její napojení na dálnici A3. Dokončíme tranzitní železniční a vysokorychlostní síť v návaznosti na evropské koridory. Společně s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem připravíme největší dopravní investici, která zásadním způsobem ovlivní celoevropskou síť vodních cest. Protože existuje reálné nebezpečí, že Německo přestane udržovat splavné Labe, musíme přistoupit k jinému řešení, tedy zahájit práce na vybudování průplavu Dunaj–Odra–Labe. Je třeba ustoupit od špatného mýtného systému tzv. mýtných bran a přejít na satelitní systém mýtného a ekonomicky tvrdě postihovat přetěžování kamionů.