ODS k tématu Průmysl a obchod

Odstraňování zbytečné regulace, ochrana malých, hlídání velkých, rozšíření paušální daně, odstranění limitů pro výdajové paušály

Stát má vytvářet podmínky pro to, aby se co nejvíce rozvíjela lidská kreativita a podnikavost. ODS je garantem toho, že podnikání v České republice nebude za trest. Stát nesmí překážet podnikatelům, živnostníkům, řemeslníkům či jiným samostatně výdělečným a aktivním lidem, kteří jsou pilířem naší ekonomiky i zárukou kvalitního a pestrého života v naší zemi. Stát tu nesmí být od toho, aby zaváděl nové a nové regulace, aby kladl na podnikatele zbytečné administrativní nároky a šikanoval je neustálými kontrolami a likvidačními pokutami. Pouze v podmínkách svobodného podnikání nezatíženého byrokracií mohou lidé rozvíjet svoji kreativitu a být vysoce inovativní. Inovace jsou hybatelem světa a každá inovace přináší multiplikační efekt.

Zavedeme opravdovou paušální daň (roční podnikatelskou licenci pro neplátce DPH) – uplatnění principu „Zaplať a podnikej bez dalších kontrol“ pro nejmenší podnikatele. Zrušíme EET i strop pro výdajové paušály pro živnostníky a omezení prodejní doby v obchodech.