Cesta k tématu Společnost a kvalita života

Vytvoření bezpečného, svobodného a spravedlivého domova, ve kterém vládne sounáležitost a vzájemná úcta 

Každý z nás je jednou částí celku a společně vytváříme náš domov a tím i kvalitu života. Na každém z nás záleží. Sobeckost a přehnaný individualismus vedou často k užití „práva silnějšího“. Náprava skrze sociální systém je řešením následků, ne příčin. Jedinou možností vedoucí ke spolupráci je posilování vědomí sounáležitosti, rovnocennosti a pochopení, že politika není nic jiného, než společná péče o společný prostor.

Kvalitu našich životů utváří jednak věci, které jsou v bezprostřední moci politiky:
- pocit bezpečí
- zdravá půda a potraviny, voda a čistý vzduch
- zdraví - celostní péče
- důvěra v systém spravedlnosti
- spravedlivý sociální systém
- možnost seberealizace

jednak ji utváří věci, které jsou spíše hodnotového charakteru, a politika je může ovlivnit méně, jen v dlouhodobém horizontu - skrze školství:
- zdravé mezilidské vztahy
- otevřená a přirozená komunikace
- sounáležitost a vzájemná úcta
- sdílené hodnoty a morálka