Občané k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Starobní důchod v 65 letech, novelizace zákona důchod. a sociál. pojištění, podpora důchodců, handicapovaných a rodin s dětmi 

- podpoříme hranici pro odchod do starobního důchodu v 65 letech
- znovelizujeme zákon o důchodovém a sociálním pojištění
- podpoříme důchodce, handicapované a rodiny s dětmi
- zaměříme se na kontrolu vyplácených dávek