SPR-RSČ k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Za práci musí být odměna, která umožní rozvíjet člověka i jeho potomky na vysoké úrovni. Právě tak důchod musí být odměnou a ne trestem 

Národní bohatství si můžeme představit jako koláč. Každý si samozřejmě nemůže z tohoto koláče ukousnout stejné sousto. V zájmu zachování vnitřního smíru je však třeba, aby každý občan měl zajištěny základní životní potřeby. V zaměstnanosti musí mít jednoznačně přednost domácí. Teprve tehdy, když budou mít všichni domácí práci, může ji dostat vhodně kvalifikovaná osoba zvenčí. Stesky podnikatelů na nedostatek pracovních sil jsou naprosto zbytečné. Je samozřejmé, že nabízet zaměstnancům platy na úrovni rovníkové Afriky a tím, že se ani nebudou moci odborově organizovat, těžko dostatek zaměstnanců pro například rozšíření výroby zajistí. Nedat domácím dostatečnou mzdu a potom vytvářet tlak na přijímání zahraničních pracovníků je ničením domácí ekonomiky. Zahraniční dělníci většinu výplaty odešlou stejně do své domovské země, takže z toho nemá česká ekonomika žádný prospěch. Konec konců nejinak tomu je i u zahraničních firem, které tlačí mzdy dolů, ale jejich zisk odtéká do zahraničí.

Video Politické spektrum
video

Sládek o trhu práce a růstu mezd

Sládek o trhu práce a růstu mezd

Sládek k důchodové reformě