ŘN-VU k tématu Sociální politika a zaměstnanost

Princip zásluhovosti. Zrušení integračních programů. Jiná pravidla podpory zaměstnanosti. Aktivnější a efektivnější způsoby kontroly 

Základ sociální oblasti je zásluhovost. Kdo společnosti dával, snažil se dávat nebo z vyšší moci dávat nemohl, je oprávněným. Rovnoprávný stav nastane zastavením integračních programů. Je nutné zabránit obohacování minority na úkor sociálních problémů. Je nutné od sociální oblasti oddělit úmyslně neřešené problémy, které jsou do této oblasti alibisticky včleněny. Cestou je celoplošná důsledná jak administrativní, tak terénní kontrolní činnost zaměřená na oprávněnost čerpání sociálních podpor a výhod, a to v období jejich uznání i průběhu čerpání. Je nutné zavést periodické revize účelovosti programů a neefektivní zrušit, ne jen slepě vyplácet. V oblasti podpory zaměstnanosti změnit pravidla tak, aby forma podpory nesloužila jako státní dotace pro neefektivní podnikání, nebo zvyšovaní profitu zaměstnavatelů. Řešením podpory zaměstnanosti je omezení příspěvku na formu zápočtu vůči sociálním a zdravotním odvodům dotovaného pracovníka.