SPDV k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Ekologická doprava, hlavně železniční, musí být atraktivnější než auto 

Základem udržitelného rozvoje dopravní soustavy by měla být doprava efektivní a ekologická – železniční a městská hromadná. Platí totiž, že jakkoliv široká silnice se vždy nakonec zaplní – zvláště ve městech. Podporujeme tedy rekonstrukce stávajících a výstavbu nových železničních tratí, zvláště vysokorychlostních a příměstských a ve městech pak rozvoj hromadné dopravy na elektrický pohon – tramvají, metra, trolejbusů. Bylo velkou chybou, že v Praze byly trolejbusy zrušeny, takže zde ekologický přínos MHD není zdaleka tak výrazný jak by mohl být. Požadujeme důslednou tarifní integraci na železnici, aby cestující nemusel již hledat pokladnu „svého“ dopravce a přemýšlet, který vlak kdo provozuje. V silniční dopravě požadujeme především výstavbu obchvatů měst (především Pražského okruhu), záchytných parkovišť P+R a rozumný rozvoj dálniční sítě. Ten se musí realizovat ovšem tak, aby nepoškozoval své okolí – už se nesmí opakovat odstrašující příklad dálnice protínající České středohoří.