Za nelegální čerpání milionových eurodotací dal soud statisícové tresty

Dva peněžité tresty uložil v pondělí Krajský soud ve Zlíně v kauze nelegálního čerpání evropských dotací. Obžalobě čelilo šest lidí, z toho tři někdejší pracovníci Regionálního operačního programu Střední Morava (ROP) a tři jednatelé ubytovacích firem, kteří o dotace žádali. Hrozilo jim až 12 let vězení. V případu figurovaly také čtyři firmy. Způsobená škoda dosáhla podle původního znění obžaloby desítek milionů korun.

Karel Holoubek a Jaroslav Šesták před soudem
Zdroj: ČT24

Místo 12 let vězení, které dohromady obviněným hrozilo, uložil soud pokuty za 300 tisíc korun. Peněžitý trest dostal někdejší vedoucí odboru kontroly a plateb ROP Karel Holoubek, zaplatit musí 100 tisíc korun. Podnikatel Jaroslav Šesták uhradí 200 tisíc korun. V případě nezaplacení jim byl uložen náhradní trest 200 dní odnětí svobody.

Soud je uznal vinnými z manipulace s monitorovací zprávou týkající se Penzionu Morava v Otrokovicích, ve které zkreslili údaje o obsazenosti zařízení. Podle rozsudku se dopustili poškození finančních zájmů Evropské unie. Obžaloby z dalších trestných činů byli Holoubek a Šesták, stejně jako další lidé a firmy, kteří před soudem stanuli, zproštěni.

Podle spisu využíval Holoubek spolu s kolegy znalostí a informací nabytých při práci. V rozporu s regulemi Evropské unie pomáhal za peníze získat a vyčerpat žadatelům dotace na výstavbu ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji. U soudu už dříve uvedl, že nespáchal nic, co by mělo poškodit úřad.

Přísnějším trestům zabránil nedostatek důkazů 

Podle předsedy senátu Radomíra Koudely se Šesták ve svém písemném vyjádření k nelegálnímu jednání doznal. „Jakékoliv zkreslení v případě dotačního programu je trestný čin. Holoubek to popírá, monitorovací zprávy jsou ale jednoznačné. Spáchání tohoto trestného činu je plně prokázáno, jak to žádá judikatura,“ uvedl v odůvodnění rozsudku Koudela.

Holoubek si ponechal lhůtu pro odvolání, Šesták se vyhlášení nezúčastnil. Zastupující žalobce se k trestu nevyjádřil. V případě dalších trestných činů soud rozhodl o zproštění kvůli nedostatku důkazů, případně usoudil, že k jejich spáchání vůbec nedošlo.

„Soud raději při pochybnostech o jednoznačné vině zprošťuje, než aby někdy došlo k tomu, že je odsouzen nevinný člověk. Proto v tomto případě došlo ke zproštění té zbývající části vytýkaného jednání,“ řekl Koudela.

Obžalovaní: Přijaté tisíce byly kompenzace, ne úplatek

Holoubek však připustil pochybení vůči etickému kodexu bývalého zaměstnavatele, stejně jako jeho někdejší kolegové Antonín Hajdušek a Hana Strnadelová. Páchání trestné činnosti, ze které byli obžalováni, si nebyl ani jeden z nich vědom. Finanční částky v řádu několika tisíc korun, které přijali od žadatelů o dotace za pomoc s jejich administrací, vnímali jako kompenzaci za čas strávený vyřizováním dokumentů. Odmítli, že by šlo o úplatek.

Obžalovaní byli stíháni za zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, poškození finančních zájmů Evropské unie, podplácení a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě.

Žalobkyně už dříve uvedla, že nebylo zjištěno, že by počínání obžalovaných ovlivnilo proces schválení a poskytnutí dotace. Jednání pracovníků ROP bylo podle ní vedeno snahou o přivýdělek. Zneužití pravomoci úřední osoby se však podle ní nepodařilo obžalovaným prokázat.

Prostřednictvím ROP Střední Morava proudily dotace z EU do Olomouckého a Zlínského kraje. Jednatelé ubytovacích zařízení podle obžaloby nelegálně žádali o dotace na pět projektů za více než 82 milionů korun. Podařilo se jim získat zhruba 50 milionů korun, jeden z projektů podporu nezískal. Nezákonné čerpání spočívalo například v ovlivňování výběrového řízení na vítěze zhotovitele stavby nebo falšování údajů o finančním zdraví firmy, píše se ve spisu. Kriminalisté zjistili, že nezákonné získávání dotací trvalo od roku 2008 do roku 2015.