Ústavní soud zamítl stížnost dívky pokousané dogou. Šlo jen o přestupek

Stížnost dívky, kterou v Trutnově pokousala do obličeje doga bez dozoru, zamítl Ústavní soud. Původně trestní stíhání kvůli těžkému ublížení na zdraví z nedbalosti postoupil Okresní soud v Trutnově do přestupkového řízení. U Ústavního soudu se dívka domáhala, aby byl případ posuzován jako trestný čin. Rodina poukazovala na údajně neefektivní a netransparentní trestní stíhání.

Ústavní soud
Zdroj: ČTK Autor: Petr Švancara

Ústavní soud čtvrteční rozhodnutí zdůvodnil odkazy na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která limituje takzvané právo na účinné vyšetřování. Primární povinnost dbát na vyšetření trestných činů má státní zastupitelství. Právo na účinné vyšetřování náleží také obětem v situacích, kdy existují pochybnosti o řádném vedení trestního řízení, například když je pachatelem člověk vykonávající veřejnou moc.

„Ústavní soud nezjistil v tomto případě, že by orgány činné v trestním řízení postupovaly tak, že by to vyvolávalo pochybnosti a poskytovalo poškozenému možnost uplatnit tuto námitku,“ uvedl soudce zpravodaj Jaroslav Fenyk.

Obětem nahodilé újmy na zdraví způsobené nedbalostně jiným jednotlivcem nevzniká právo na účinné vyšetřování, stojí v nálezu. Soud připomněl, že holčička nebyla v bezprostředním ohrožení života, zranění se zhojila, šlo o nedbalostní delikt a souběh nešťastných náhod.

Neštěstí se stalo v lednu 2017. Majitelé psa uklízeli sníh a nechali otevřenou bránu zahrady, odkud doga utekla na volné prostranství. Opodál napadla tehdy sedmiletou holčičku. Pokousala ji kolem očí a nosu a na temeni. Zranění si vyžádalo třítýdenní léčení včetně devítidenní hospitalizace, ošetření v celkové anestezii a rizika trvalých následků.

Majitelé čelili podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Trutnovský soud ale dospěl k závěru, že způsobené zranění nedosahuje intenzity zohyzdění, jak je definuje trestní zákoník. Trutnovský soud zvažoval změnu právní kvalifikace na lehké ublížení na zdraví z nedbalosti, nicméně nakonec konstatoval, že o žádný trestný čin nešlo.

Rozhodnutí potvrdil Krajský soud v Hradci Králové. Vycházel také z výpovědí nezletilých svědků, podle kterých dívka psa hladila, přestože na ni vrčel. Nebyla navíc pod dozorem žádného dospělého. Majitelé nakonec patrně nebudou potrestáni ani v přestupkovém řízení. Lhůta na projednání přestupku už minula.

„Rodina je přesvědčena, že to řízení mělo být rozhodováno a projednáno před soudní instancí,“ řekl novinářům advokát Tomáš Kaplan. Rodina podle něj zváží podání civilní žaloby. Bez prokázání viny v trestním či přestupkovém řízení je to však komplikované.