Okruh do Štěrbohol se začne stavět v roce 2023. Deset kilometrů vyjde na 40 miliard

Výstavba další části Městského okruhu v Praze z Pelc-Tyrolky do Štěrbohol má začít v roce 2023. Pražský magistrátní odbor městského investora (OSI) již podepsal smlouvu s administrátory soutěží, v nichž bude město hledat projektanty.

Cena dokončení 10,25 kilometrů dlouhé části okruhu má být 40 miliard korun, řekli primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a její náměstek Petr Dolínek (ČSSD). Úsek navazuje na tunel Blanka.

Projektanti poté začnou připravovat všechny nutné kroky k výstavbě. Konkrétní vymezení trasy mají v úterý schválit pražští radní. 

„Doufáme, že tato stavba, pokud bude dokončena, uleví situaci v Praze. Zítra (v úterý) bychom měli na radě schválit dokument, který trasu vymezí. Je to jedna z nejdůležitějších infrastrukturních staveb,“ řekla Krnáčová.

Kromě podepsaných smluv má Praha v tuto chvíli na zamýšlené vedení trasy platné rozhodnutí v rámci šetření EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Souhlasné stanovisko bylo vydáno v roce 2012.

Délka dostavby má být 10,25 kilometru, z toho asi pět kilometrů povede tunely. Ty budou jak ražené, tak hloubené. „Musíme si uvědomit, že to je orientačně, protože projektanti v následujících letech určí finální podobu okruhu,“ řekl Dolínek. O projektu bude město jednat i s dotčenými radnicemi.

Tato část okruhu se skládá ze tří úseků. Prvním je 3,2 kilometru dlouhý úsek z Pelc-Tyrolky na Balabenku, kde budou dva tunely. Druhý úsek je mezi Balabenkou a Štěrboholskou a měří 5,7 kilometrů. Na něm bude 2950 metrů dlouhý tunel Malešice-Balabenka. Třetí částí je 1,35 kilometrů dlouhá Libeňská spojka. Tady bude tunel měřit 865 metrů.

Oproti původním plánům se město rozhodlo nestavět některé dříve plánované radiály. To je i případ Břevnovské radiály.

V dnešních cenách by měla stavba vyjít na zmíněných 40 miliard, jedná se ale pouze o částku nutnou pro stavbu samotného okruhu. V budoucnu bude nutné ještě připočíst další náklady například na nutné úpravy v okolí. 

 V úterý trasu schválí pražští radní. Pokud by podle Dolínka tuto variantu neschválili, znamenalo by to prodloužení dostavby okruhu o deset let. „Dva roky se vedla diskuse a odnikud nepřišel racionálnější návrh, než je tento. Snahy o to, aby se nedokončil, poškozují Prahu a brání rozvoji veřejného prostranství v Praze,“ řekl.

Projektanti podle Dolínka okruh vyprojektují pro standardy 21. století. Již od počátku se bude počítat například s pruhy pro MHD. „Tato část okruhu je pro to, na rozdíl od Blanky, vhodná a zajímavá,“ řekl Dolínek.

Rozpory v koalici s Trojkoalicí (SZ, STAN a KDU-ČSL) Dolínek s Krnáčovou nepředpokládají. „Není to ad hoc řešení dvou koaličních stran,“ uvedli.

Zástupci Trojkoalice nicméně reagovali, že s variantou nesouhlasí a chtějí, aby město nechalo rozpracovat ještě druhou variantu. Namísto vybudování jedné velkokapacitní komunikace by počítala s vedením dopravy po dvou už existujících trasách. Jedna by vedla od Pelc-Tyrolky Povltavskou ulicí směrem na Českobrodskou a zahrnovala by nový tunel pod Malešicemi. Druhá by pak řidiče vedla z Holešoviček přes Průmyslový polookruh. Postavit by bylo nutné jen úsek o délce zhruba 3,5 kilometru, který by zahrnoval jeden nový tunel.