Beskydské obce zjišťují, co budou moci využít z likvidovaného Dolu Frenštát

Starostové obcí v Beskydech jednali s krajem a zástupci státního podniku Diamo o možnostech následného využití částí Dolu Frenštát. Spadají pod něj budovy, pozemky, ale i části infrastruktury, která je důležitá pro běžný provoz jednotlivých měst. Po mnoha letech bylo rozhodnuto, že bude Důl Frenštát zlikvidován.

Panorama Beskyd bude bez těžních věží v roce 2023. Letos na podzim začne závoz materiálu na zásyp. Podnik Diamo ho bude v kamionech vozit z odvalu ve Staříči. Přemístit 240 tisíc tun potrvá deset měsíců. „Pak by byl neprodleně zahájen zásyp a ten by měl být realizován cirka pět měsíců,“ řekl ředitel závodu Darkov podniku Diamo Josef Lazárek.

Co se týče majetku dolu, Diamo ho začalo rozdělovat na potřebný a nepotřebný pro finální úklid. „To podstatné je likvidace důlních děl, to jsou dvojice jam a těžní věže,“ vysvětlil Lazárek.

Zatímco přípravy na technickou likvidaci vrcholí, kraj a zástupci Diama pozvali k jednání zástupce dotčených měst a obcí. Lokalit, které měly sloužit k obsluze dolu, je celkem jedenáct. Jednotliví starostové mohli přijít s návrhy, jak s nimi naložit. „Máme zájem bavit se o tom území, ale jedná se o to, že to není jenom v našich rukou, není to náš majetek,“ řekl starosta Trojanovic Jiří Novotný.

Michaela Štefková je starostkou v obci Tichá. V této obci měla být druhá část těžebního areálu. Vyřešit chce třeba cestu, která k němu vedla.

„Je to tak velká komunikace, o kterou se do budoucna obec nebude moct starat. Jsou tam dvě nemovitosti, které nemají číslo popisné,“ vysvětlila starostka. „Jsou tam nějaké vodní nádrže, vodovody. To všechno se dá naopak využít ku prospěchu těch obcí,“ doplnil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS).

Podobně jako Frenštátsko chce Diamo a kraj řešit i další lokality, ve kterých byla ukončena těžba nebo se s jejími následky potýkají: Karvinsko a Frýdecko-Místecko.