Odcházející hejtman může podepsat zakázku na projektanta zlínské nemocnice. Soutěž byla podle úřadu v pořádku

Odcházející hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) může podepsat veřejnou zakázku na projektanta nové krajské nemocnice ve Zlíně. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad, který způsob výběru projektanta napadal. Zástupci vznikající nové krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD Čunka opět vyzvali, aby projekt na výstavbu nemocnice nepodepisoval. 

Vizualizace nové krajské nemocnice ve Zlíně
Zdroj: Zlínský kraj

Jako vítěze zakázky za více než tři sta milionů, do které se přihlásily dvě firmy, vybrali krajští radní sdružení „Nová nemocnice - Zlín“. Proti podmínkám v zadávacím řízení soutěže však podala námitku společnost JIKA-CZ z Hradce Králové. Když antimonopolní úřad rozhodl, že soutěž na projektanta je v pořádku, podala firma na přelomu července a srpna proti tomuto rozhodnutí rozklad.

„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve středu zamítl rozklad navrhovatele JIKA-CZ, s. r. o., proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS, kterým byl zamítnut návrh proti postupu Zlínského kraje v zadávacím řízení Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace,“ uvedl mluvčí úřadu Martin Švanda. Petr Rafaj podle něj potvrdil správnost a zákonnost prvostupňového rozhodnutí, v němž ÚOHS nenašel důvodnost žádné z námitek.

Lhůty a další požadavky byly správné

„Úřad mimo jiné neshledal, že by došlo k namítanému zvýhodnění autora studie, k pochybení v nastavení lhůty pro podání nabídek, ve stanovení požadavku na lékařského manažera projektu, požadavku na referenční zakázky či projekční práce a EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí),“ vysvětlil Švanda.

Za diskriminační nebo netransparentní nelze podle ÚOHS považovat ani stanovení nabídkové ceny. „Úřad neshledal ani částečnou neurčitost poptávaného předmětu veřejné zakázky a rovněž nenašel pochybení v požadavcích zadavatele na technickou kvalifikaci a délce zadávací lhůty,“ doplnil mluvčí úřadu.

Čunek počká na názor právníků

Zástupci vznikající nové krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD Čunka opět vyzvali, aby projekt na výstavbu nemocnice nepodepisoval. „Opakovaně jsme senátora Čunka vyzvali, aby nečinil v této záležitosti žádné další kroky a plně respektoval výsledky voleb. Teď už je to jen jeho osobní odpovědnost vůči kraji. Veškeré náklady, které tímto kraji způsobí, může v této chvíli investovat daleko lépe do boje s pandemií,“ uvedl krajský volební lídr ANO Radim Holiš, který by měl být novým hejtmanem.

Jiří Čunek řekl, že věc předá právníkům a počká na jejich právní názor. „Jsem pochopitelně velmi rád, dokonce nadšený z toho, že se ukázalo, že kraj vypisuje soutěže správným způsobem,“ řekl Čunek. 

Krajské zastupitelstvo opětovně schválilo stavbu nemocnice těsnou většinou v květnu. Podle Čunka by měla stát osm miliard korun. Odpůrci projektu poukazují na nejasnosti ve financování, podle některých by nemocnice nakonec mohla stát mnohem víc. Nelíbí se jim, že stejně obsáhlou studii jako na novou nemocnici nenechal kraj vypracovat na ověření nákladnosti původně plánované rekonstrukce a dostavby areálu současné zlínské nemocnice. Podle Čunka je výhodnější postavit novou nemocnici než rekonstruovat a dostavovat v původním areálu.

Odpůrci nemocnice opět neuspěli u soudu

Proti způsobu hlasování o nemocnici podal bývalý hejtman Libor Lukáš (dříve ODS, dnes Trikolóra) a další odpůrci stavby nemocnice kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji ale zamítl. Podle něj zastupitelstvo mělo ze zákona právo zařadit na svůj program tento bod na poslední chvíli, aniž by o tom předem informovalo občany.

Podle soudu nejde rozlišovat „závažné a méně závažné“ body jednání. „Moci soudní nepřísluší, aby doplnění nových bodů na program zasedání zastupitelstva označila za nezákonný zásah pouze z toho důvodu, že jde o body závažné, nejde-li o záměry, jež musejí být zveřejněny předem podle krajského zřízení,“ píše se v rozsudku. „Posouzení tvrzené ‚nečestnostiʼ tudíž nepřísluší soudům, nýbrž výhradně občanům, jimž je zastupitelstvo politicky odpovědné,“ uzavřel NSS. Kasační stížnost bývalého hejtmana proto zamítl a potvrdil tak závěry krajského soudu.

Libor Lukáš původně s dalšími třemi žalobci Jaromírem Bernátkem, Lubomírem Nečasem a Jiřím Procházkou podal ke krajskému soudu kvůli prosincovému jednání zastupitelstva dvě žaloby. V první se domáhali zrušení usnesení zastupitelstva, ve druhé se bránili proti „nezákonnému zásahu“ zastupitelstva do svých práv. Ani jedné krajský soud nevyhověl. V červnu zamítl NSS kasační stížnosti proti verdiktu o první žalobě. Teď zamítl i kasační stížnost Lukáše proti zamítnutí druhé žaloby.