Děsil se pokojů plných figurek a deček. Před 125 lety se narodil Fritz Tugendhat

Podnikatel Fritz Tugendhat je známý hlavně jako majitel slavné funkcionalistické vily, která nese jeho jméno a již vybudoval spolu s manželkou Gretou. Pocházel z bohaté německé židovské továrnické rodiny, jejíž členové se od poloviny 19. století zasloužili o rozvoj Brna. O majetek, včetně světově proslulé stavby, je ale připravili nejdříve po okupaci nacisté a posléze také komunistický režim.

Fritz Tugendhat, který se narodil 10. října 1895, chtěl původně studovat medicínu, nakonec se ale i on ve svých 24 letech zapojil do textilního podnikání. Jako nepříliš nadaného obchodníka ho zajímala spíše technická stránka věci a navrhování látek. V roce 1928 se v Berlíně oženil s Gretou, rozenou Löw-Beerovou. Ta pocházela z ještě movitější rodiny, jež podnikala i v cukrovarnictví a lihovarnictví. A původně jí patřil i pozemek, na kterém se mladí manželé rozhodli vybudovat moderní dům.

Tugendhatovi oslovili renomovaného německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, s jehož prací se milovnice umění Greta Tugendhatová seznámila během života v Berlíně.

„Velice jsem si přála mít moderní prostorný dům s jasnými a jednoduchými tvary. Můj muž se přímo děsil pokojů plných figurek a deček, jak je znal z dětství,“ řekla. Architekt po prohlídce parcely s krásným výhledem na Brno zakázku přijal a vznikla unikátní stavba, Miesovo nejvýznamnější předválečné dílo.

Greta a Fritz Tugendhatovi
Zdroj: Archiv Danielle Hammer Tugendhat

Rodinu vyhnala z Brna do Venezuely nacistická hrozba

Tugendhatovi se do vily nastěhovali v roce 1930 spolu se syny Ernestem a Herbertem a také Hannou, Gretinou dcerou z prvního manželství. Nový domov si však nemohli užívat dlouho, po osmi letech museli zemi opustit, když prchali před sílící nacistickou hrozbou.

Rodina se přes Švýcarsko dostala v roce 1941 až do Venezuely, kde se narodily ještě dcery Ruth a Daniela. Vilu nejprve zabavilo gestapo, po válce v ní krátce pobývali sovětští vojáci a pak byla znárodněna.

Sloužila jako taneční škola, provozoval se zde i rehabilitační tělocvik pro děti. Teprve v roce 1981 se stavba dočkala prvních oprav a byla tak připravena na dějinný okamžik – v roce 1992 zde byla podepsána smlouva o rozdělení Československa.

Od roku 2001 je zařazena na seznam světového dědictví UNESCO a mezi roky 2010 a 2012 prošla citlivou rekonstrukcí. Fritz Tugendhat, který zemřel v roce 1958 ve Švýcarsku, už ji nikdy nenavštívil, Greta zde byla dvakrát na konci šedesátých let.