Proměna hnědouhelného dolu v letovisko jde ztuha. Výstavbu u jezera Most brzdí nestabilní prostředí

Mostecká radnice by chtěla v září otevřít veřejnosti jezero vzniklé zatopením jámy po těžbě hnědého uhlí na okraji města. Výstavba na březích jezera však vázne, komplikují ji složité geologické podmínky rekultivovaného prostoru.

Video Události
video

Události: Stavby u jezera Most se komplikují

Existenci dolu Ležáky na okraji Mostu završil rok 1999. Dnes je na místě jezero o rozloze 309 hektarů. Lidé k němu zatím nemohou – na březích se totiž činí stavební stroje.

Budou tam i o prázdninách, kdy si koupáníchtivá veřejnost ještě bude muset hledat jiná místa ke svlažení. Geologické podmínky v okolí jezera totiž nepřejí výstavbě. „V listopadu nastal problém, došlo k sesuvu svahu,“ přiblížil vedoucí odboru investic mosteckého magistrátu František Jirásek.

U jezera Most musí vzniknout přístupové cesty, parkoviště, pláže a další infrastruktura, jenže během stavby se průběžně objevují další potíže. „Na všech asfaltových plochách – komunikacích a parkovištích – jsme měli problém se zamokřením. Zamokření bylo většího rozsahu, než se původně očekávalo, tudíž bylo nutné stabilizovat podloží formou provápnění,“ popsal František Jirásek.

Město chtělo otevřít jezero Most v létě a stále s tím počítá. O prázdninách se to nestihne, ale zatím platí termín 12. září. Stavebně v té době nebude okolí jezera nejspíše ani zdaleka hotové. Podle nového odhadu skončí práce až v závěru roku.