Hlasování o nemocnici bylo v pořádku, nové nebude, tvrdí zlínské hejtmanství

Vedení Zlínského kraje trvá na tom, že při hlasování o stavbě nové nemocnice zastupitelstvo žádná pravidla neporušilo a jeho výsledek platí. Hejtmanství reagovalo na výzvu ministerstva vnitra k jeho opakování. Ministerstvo může v krajním případě usnesení o stavbě nemocnice pozastavit, o zrušení výsledku hlasování by pak musel rozhodnout správní soud.

Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL)
Zdroj: ČTK Autor: Kateřina Šulová

Ministerstvo vnitra vyzvalo Zlínský kraj k tomu, aby zastupitelstvo opakovalo hlasování o výstavbě nové nemocnice na začátku února. Podle něj se nemohli k záměru vyjádřit občané. Resort dostal kvůli způsobu zařazení hlasování na zasedání zastupitelstva přes dvě desítky podnětů. Kraj se měl vyjádřit k výzvě do konce měsíce, dopis poslal o deset dnů dřív s tím, že nové hlasování o nemocnici nebude.

„Zlínský kraj trvá na tom, že zařazením nových bodů do programu zastupitelstva konaného 16. 12. 2019 neporušil žádné ustanovení právního řádu České republiky, ať už obsažené v zákoně o krajích, v Ústavě ČR či Listině základních práv a svobod. Stejně tak postup Zlínského kraje nebyl v rozporu s výklady právních předpisů vyjádřených v judikatuře.“

Vyjádření Zlínského kraje k výzvě ministerstva vnitra

Kraj považuje za bezpředmětné, aby se o daných usneseních znovu hlasovalo nebo je zastupitelstvo Zlínského kraje jakkoli potvrzovalo. 

Z výzvy ministerstva vnitra podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) vyplývá, že chce ministr  Jan Hamáček (ČSSD) pouze pomoci svým stranickým kolegům v jejich opozičním boji před krajskými volbami. Upozornil také na to, že se ministerstvo ve svém vyjádření opírá o stejný nález Ústavního soudu jako Zlínský kraj. „Je v něm jasně vyřčeno, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými,“ uvedl hejtman Čunek.

Jiří Čunek také uvedl, že v minulém volebním období mezi lety 2012 až 2016, kdy byl zlínským hejtmanem Stanislav Mišák (ČSSD), bylo 213 z 825 projednávaných bodů na krajském zastupitelstvu zařazeno do programu jednání dodatečně. Za Čunkova zhruba tříletého působení ve funkci to podle něj bylo 26 ze 787 projednávaných bodů. „Pevně věřím, že po prozkoumání všech uvedených souvislostí přijme ministerstvo vnitra jednoznačný závěr, že usnesení o výstavbě nové nemocnice ze strany Zlínského kraje bylo v souladu se zákony,“ napsal. Záležitost označil za politické hry, které stojí Zlínský kraj ohromné prostředky a zdržení. Vzniklé finanční ztráty bude podle něj hejtmanství vyžadovat právě po ministerstvu vnitra.

Ministerstvo vnitra musí materiál zaslaný Zlínským krajem prostudovat. V krajním případě může usnesení o stavbě nemocnice pozastavit, správní soud by pak rozhodoval o zrušení výsledku hlasování.

Pro novou nemocnici hlasovalo v prosinci 23 z 38 zastupitelů, proti jich bylo 14 a jeden se zdržel. Z koalice byli pro zástupci KDU-ČSL, STAN a dva zastupitelé z ODS, z opozice dva zastupitelé SPD a jeden z ČSSD. Hnutí ANO, jehož členové výstavbu nemocnice nepodpořili, kvůli způsobu hlasování zvažovali odchod z koalice.

O investičním záměru pro stavbu nemocnice hlasovali krajští zastupitelé poprvé už na konci loňského června. Koalice však byla tehdy rozdělená a projekt dostatečnou podporu nezískal.

Vyjádření Zlínského kraje k dopisu MV ČR 692.61 KB