Z Olomouce do Vsetína s hodinovým zpožděním. Opravy kolejí u Přerova skončí až v polovině prosince

Velká zpoždění nabírají vlaky mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou na trati číslo 270, která je jedním z nejdůležitějších železničních koridorů v Česku. Důvodem jsou dvě výluky kvůli opravě kolejí u Přerova. Správa železniční dopravní cesty opravuje koleje mezi Brodkem u Přerova a Přerovem a také na trase Přerov–Prosenice. Vlaky tak jezdí po jedné koleji. Největší zpoždění nabírají osobní vlaky, například na trase z Olomouce do Vsetína. Rychlíky nebo spoje soukromých dopravců mají totiž přednost. 

Železniční trať v Přerově-Dluhonicích
Zdroj: ČT24 Autor: Luděk Peřina

Trať číslo 270 patří mezi nejvytíženější železniční trasy v Česku. Spojuje Prahu s Bohumínem a z části po této trati jezdí i vlaky ve směru do Polska a také na Valašsko a dále na Slovensko. Kvůli opravám kolejí v okolí Přerova však mohou spoje jezdit jenom po jedné koleji a dochází tak ke zpožděním. 

Největší zpoždění nabírají osobní vlaky, které musí dát přednost rychlíkům, mezinárodním expresům nebo spojům soukromých dopravců. Například osobní vlaky, které jezdí z Olomouce do Vsetína, běžně nabírají zpoždění v řádu několika desítek minut, někdy i hodinová. 

Od středy hned dvě výluky

Už 30. října začala výluka v úseku Přerov–Prosenice, kde dělníci provádí údržbu a opravy kolejí. Práce tam mají skončit 14. prosince tohoto roku. Od středy však platí výluka i v úseku Brodek u Přerova – Přerov, kde SŽDC modernizuje trať. I v tomto případě by měly práce skončit v polovině prosince. 

Drobná zpoždění mohou nabírat také dálkové spoje, ať už Českých drah, nebo soukromých dopravců. V tomto případě se však jedná pouze o několikaminutová zdržení. S časovou prodlevou tak musejí počítat i cestující, kteří jedou do Ostravy nebo Prahy.  

„Upozorňujeme cestující na to, že v přípojných stanicích nemusí být zajištěny od zpožděných vlaků přestupy na přípojné vlaky.“

Vanda Rajnochová

mluvčí ČD

Vlaky mají být rychlejší

Výsledkem rekonstrukce koridoru má být zkrácení jízdních dob. Zatímco dosud jezdí vlaky v opravovaných úsecích stokilometrovou rychlostí, po dokončení budou moci rychlost zvýšit na 130 kilometrů v hodině.  

Opravy u Přerova-Dluhonic přinášejí komplikace i v automobilové dopravě. Tím, že vlaky jezdí jenom po jedné koleji, dochází k tomu, že závory na dluhonickém přejezdu jsou zavřeny delší dobu.