Architekt představil novou podobu paláce Savarin v centru Prahy. Komplex má stát deset miliard

Budoucí podobu historických budov v centru Prahy, které jsou spojené s palácem Savarin a tvoří komplex poblíž Václavského náměstí mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou, v pátek v Praze představil britský architekt Thomas Heatherwick. Investor chce ještě do konce letošního roku začít s rekonstrukcí paláce Savarin tak, aby skončila v roce 2021. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2022.

„Předpokládaná investice je deset miliard korun,“ uvedl v pátek zástupce investora, firmy Crestyl, Ondřej Micka. Deset let plánovaná přestavba, proti jejíž dřívější podobě se vyslovovali památkáři, má pár let nového investora, který jej koupil od nizozemské firmy Ballymore.

Crestyl slibuje méně razantní změny v historických objektech a hodně veřejného prostoru. Podle nové prezentace ale třeba barokní jízdárna, která má být podle Heatherwicka srdcem celého projektu a jako jediná bude nekomerčním objektem, dozná velkých změn. Vznikne pod ní několik spodních úrovní, aby bylo možné nasměrovat do objektu lidi už od metra.

Video Události v kultuře
video

Thomas Heatherwick představil novou podobu paláce Savarin

Palác Savarin, zvaný také Sylva-Taroucca nebo Piccolomini, je pozdně barokní palácová stavba. Její současná podoba je z druhé poloviny 18. století a má formu rozlehlého vnitrobloku se dvěma dvory, k němuž kdysi přiléhala zahrada a jízdárna. Autorem barokní úpravy je pravděpodobně Kilián Ignác Dientzenhofer, po jehož smrti stavbu dokončil jeho zeť Anselmo Lurago. Ve 20. století byl přestavován, v roce 1927 byla na místě bývalé barokní zahrady paláce založena slavná kavárna Savarin, pojmenovaná po právníkovi a labužníkovi Brillat-Savarinovi.

Palác Savarin je chráněnou památkou

Mluvčí pražského pracoviště Národního památkového ústavu Andrea Holasová v pátek uvedla, že k dokumentaci se koná správní řízení. „Věc je momentálně předložena k posouzení na odboru památkové péče magistrátu,“ upozornila Holasová.

Historický palác Savarin je individuálně chráněnou kulturní památkou. „Projektová dokumentace se průběžně projednává a schvaluje, akce je připravována poměrně citlivě k tomuto mimořádnému palácovému objektu, v současné chvíli se vyjednává o detailech a dolaďují se komplikovanější části konstrukce,“ uvedla mluvčí.

Složitější je podle ní nová výstavba ve vnitrobloku. Existuje kladné stanovisko magistrátních památkářů z roku 2017 ke starší verzi studie zástavby, NPÚ ale tuto studii vyloučil. Je podána žádost o závazné stanovisko k upravené studii dle nového návrhu, který ale podle ní v zásadě zachovává základní parametry projektu původního co do výšky a objemů. NPÚ magistrátu 9. září poslal vyjádření k upravené studii, jaké je, ale sdělit nechce s odkazem na trvající správní řízení.

V objektu bývalé jízdárny má být prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí. Blok do Panské ulice má nabízet tržnice a restaurace, blok do Jindřišské restaurace a zelené plochy, objekty směrem k Václavskému náměstí budou komerční, uvedl Micka. „Byty nebudou, nepočítalo se s nimi,“ dodal. To se nelíbilo části zastupitelů Prahy 1.

Nové pasáže mají umožnit volnější pohyb v centru metropole

Nový investor přizval k projektu britského architekta Thomase Heatherwicka, který má kromě novostaveb rozsáhlé zkušenosti s rekonstrukcemi historických nebo revitalizací průmyslových staveb. Savarin se skládá ze čtyř vzájemně propojených částí, které zabírají 1,6 hektaru.

Nové pasáže mají podle investora umožnit snadný a volný průchod dříve nepřístupným centrem metropole, zahrada a náměstíčko vnesou život do vnitrobloku a veřejně přístupné střešní zahrady a terasy nabídnou výhledy na panorama Prahy. Více než třetinu ploch mají zaujímat venkovní otevřené prostory a veřejné pasáže.

„Detaily, které existovaly v historických budovách, nechceme kopírovat, chceme se jimi inspirovat,“ uvedl k plánům architekt Heatherwick. Upozornil, že snahou studia je z jednotlivých objektů vytvořit ekosystém. „Kavárna bude tam, kde byste ji nečekali, stejně tak kancelář. Vytvoříme něco, co bude flexibilní, udržitelné, co se bude měnit v čase, aby se lidé cítili pohodlně,“ vysvětloval. Podstatné je podle něj to, že nechce stavět uzavřené prostory s klimatizací, ale otevřená prostranství.

Studio Heatherwick patří k nejuznávanějším světovým architektonickým ateliérům. V poslední době na sebe upozornilo přeměnou starého sila v Kapském Městě na muzeum současného afrického umění Zeitz MOCAA, které loni patřilo k nejdiskutovanějším stavbám světa.